ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური – ევრაზიის ახალი სტრატეგიული ცენტრი

0

აღნიშნული მასალა ხელმისაწვდომია: English (ინგლისური)

ანაკლია ევროპის უკიდურეს აღმოსავლეთში საქართველოს სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანესი პირველი ღრმა წყლოვანი  საზღვაო ნავსადგურია შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ანაკლია თამაშის წესების შემცვლელია ევრაზიის რეგიონში და ამბიციური დღის წესრიგი აქვს მსოფლიო დონის ნავსადგური გახდეს დადებითი ეკონომიკური ზეგავლენებით სამხრეთ კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე.

პოლიტიკური ანალიზი ასახავს ხედვას იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ევროპის უკიდურეს აღმოსავლეთში – საქართველოში ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა თამაშის წესების შემცვლელი გახდეს ევრაზიის რეგიონში და დადებითი ეკონომიკური გავლენა გამოიწვიოს სამხრეთ კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე.

დასკვნები

  • ანაკლიის ნავსადგურის მშენებლობა გარდაქმნის არა მარტო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების უსაფრთხოების გარემოს, არამედ ხმელეთით გარშემორტყმული ცენტრალური აზიის ქვეყნებს უსაფრთხოების დივერსიფიკაციის საშუალებას მისცემს.
  • ანაკლიის ნავსადგურის საშუალებით, აშშ-სა და ევროპის კავშირი ადვილად მიაღწევენ ხმელეთით გარშემორტყმული ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, რაც ევროპის კავშირს საშუალებას მისცემს გააძლიეროს ცენტრალური აზიის სტრატეგია.   Click to Tweet
  • ანაკლიის ნავსადგურს შეუძლია უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშოს  ამერიკის შეერთებული შტატების „აზიის ბალანსირების სტრატეგიის“ ფარგლებში, მაშინ როდესაც ჩინეთის „ერთი სარტყელი–ერთი გზა“ ინიციატივა იზრდება.
  • საქართველოს ნავსადგურების ინფრასტრუქტურის განვითარებამ ევროპის კავშირის ეგიდით შესაძლოა ხელი შეუწყოს ცენტრალური აზიის კავშირის ხელახალ ჩამოყალიბებას. ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნები ანაკლიის ნავსადგურის საშუალებით შეძლებენ კონტინენტურ ვაჭრობაში ჩართვას და განავითარებენ საერთო ეკონომიკურ პოლიტიკასა და საბაჟო წესებს.
  • ანაკლიის ნავსადგურის განვითარებით ცენტრალური აზიის კავშირის შექმნაზე ფსონის დადება, როგორც ამერიკის „ჩინეთის ბალანსირების სტრატეგიის“ შემადგენელი ქვე-სტრატეგია და ევრო-ატლანტიკური ინსტიტუციების ძლიერი ჩართულობა რუსეთის გავლენის სფეროს პოლიტიკას ცენტრალური აზიაში ძირს უთხრის და აბალანსებს ჩინეთს.
  • ანაკლიის ნავსადგურმა შესაძლოა რუსეთის „გავლენის სფეროს“ პოლიტიკის მიზიდულობის ცენტრი სამხრეთ კავკასიიდან ცენტრალურ აზიაში გადაიტანოს. Click to Tweet
    ამ უკანასკნელმა კი შესაძლოა საქართველოსა და უკრაინას შანსი მისცეს ნატოსა და ევროპის კავშირის წევრები გახდნენ.

ანაკლიის პოლიტიკური ანალიზი

ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგური – ევრაზიის ახალი სტრატეგიული ცენტრი
Size : 341 kB ფორმატის გადმოწერა : PDF

ნაშრომი თავდაპირველად გამოქვეყნდა ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ჟურნალში 

ასევე წაიკითხეთ: ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგური – თამაშის წესების შემცვლელი ევრაზიაში

Did you like this?
Tip Beka Kiria with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Beka Kiria

Scan to Donate Bitcoin to Beka Kiria
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Beka Kiria

Scan to Donate Bitcoin Cash to Beka Kiria
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Beka Kiria

Scan to Donate Ethereum to Beka Kiria
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Beka Kiria

Scan to Donate Litecoin to Beka Kiria
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Beka Kiria

Scan to Donate Monero to Beka Kiria
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Beka Kiria

Scan to Donate ZCash to Beka Kiria
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

აღნიშნული მასალა ხელმისაწვდომია: English (ინგლისური)

Comments
Loading...
Send this to a friend